ПИВА

Ние работиме со премиум пива за меѓународниот пазар, со гордост може да кажеме дека од нашето формирање до денес воспоставивме трговски врски со три континенти кои се во постојан пораст.