ПИВА

Ние работиме со премиум пива за меѓународниот пазар, со гордост може да кажеме дека од нажето формирање до денес воспосавивме трговски врски со три континенти кои се во постојан пораст.